De zeven kernboodschappen van de Alcoholindustrie


De toenemende stroom van informatie over de schade die alcohol kan veroorzaken verstoort het prettige beeld dat de alcoholindustrie propageert over haar product. Op basis van praktijkvoorbeelden legt deze brochure uit hoe de alcoholindustrie probeert deze schadelijke effecten van alcohol te ontkennen, te verdoezelen of te relativeren. Hiervoor hanteert de alcoholindustrie een uitgekiende en weloverwogen strategie zowel op mondiaal, nationaal als op lokaal niveau.

Deze strategie wordt in deze brochure uitgelegd op basis van informatie die de industrie heeft gecommuniceerd, hetzij rechtstreeks of indirect. Voor politici, beleidsmedewerkers en gezondheidsexperts is het belangrijk dat zij deze strategische boodschappen van de alcoholindustrie kunnen herkennen en ontmaskeren. Niet zelden bevatten deze boodschappen halve of hele leugens.
Het is essentieel dat deskundigen actuele en wetenschappelijk verantwoorde kennis hebben van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik en van effectief preventiebeleid. Op basis daarvan kunnen zij bijdragen aan een succesvolle aanpak van de alcoholproblematiek en zijn ze in staat om de argumenten van de alcoholindustrie te doorzien.

Klik hier om het document te openen of te downloaden>>

Click here to open or download the document>>